Konference

 

Konference je vlastně festivalem myšlení. 

Na různých pódiích vystupují odborníci jako rockové hvězdy, sdílejí své nápady a zkušenosti, zatímco publikum dychtivě vstřebává nové poznatky a inspirace. 

Mezi jednotlivými výstupy využívají návštěvníci chvíle oddehu, během nichž si vyměňují své názory a navazují kontakty.

Konference je tedy takovým zábavným svátkem pro mozek, kde se učení, sdílení zkušeností a setkávání stávají hlavními protagonisty.