Analýzy

  

Průzkumy trhu jsou jako detektivní práce - musíte najít odpovědi na otázky, které si kladou vaši zákazníci, ale nevíte, jak na ně odpovědět.

Poté je třeba najít způsob, jak tyto informace získat - například pomocí online dotazníků nebo průzkumů v místech prodeje. 

Musíte totiž pochopit, co vaši zákazníci chtějí, co potřebují a co by je mohlo motivovat k dalšímu nákupu. 

Když tyto informace máte pohromadě, musíte je dokázat správně interpretovat a využít výstupy k vylepšení svého produktu či služby.

A nakonec, musíte se ujistit, že cílovou skupinu budete oslovovat správně, abyste mohli získat co nejvíce nových zákazníků a hlavně udržet u své značky ty stávající co nejdéle!