Instruktážní videa

Jak se natáčí instruktážní video? 

Nejprve musí klient určit, co přesně bude video vysvětlovat. To může být například návod na použití nějakého zařízení, nebo postup při provádění určité činnosti. Video je vhodné např. pro nové zaměstnance v rámci onboardingu. 

Připraví se scénář, zvolí vhodná lokace pro natáčení, domluví se herci a jejich texty. Natáčí se. Nakonec se video stříhá a upravuje, aby bylo srozumitelné a zajímavé. A tím je hotovo!  

Instruktážní video je připraveno k použití a může pomoci lidem lépe pochopit a zvládnout danou činnost.